U Centru za kulturu Maksimir održan je koncert sa djelom G.B. Pergiolesija - Stabat mater. Solistica je uz Mariju bila Helena Lucić Šego. Za klavirom, Davor Ljubić.