https://www.pulainfo.hr/hr/event/nellonde-chiare-concert-st-francis-church-830-p-m

Koncert je organizirala Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile Pula.

Na programu su među ostalim izvedene i rijetko izvođene pjesme Antonia Smareglie.