Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli organizirala je još jedan koncert koji revalorizira skladateljski opus Antonia Smareglie.

Od Smareglinih skladbi na koncertu su izvedene "Salve Regina", "Pater noster", "Ave Maria", "Due canzoni gradesi: Per le strae", "Co sare' morto", "Nell'onde chiare", "Ruba ai fior", "Deh! Spegni o Dio!" i "Una mesta sospirarando" a koncert je zaključen Mozartovim "Exultate, jubilate".

Koncert je održan u crkvi Sv. Franje u Puli.

 

https://www.glasistre.hr/glazba/nastupili-marija-kuhar-sosa-i-mario-sosa-hommage-smaregli-ali-i-mozartu-813090