SYMBOL je časopis koji promovira sadržaje vezane uz kulturu (umjetnost, glazba, kazalište, arhitektura, dizajn, način življenja, kulturološka događanja, moda, gastronomija…), ali i poduzetništvo koje se u to uklapa i podržava sve navedeno.

 

SYMBOL is a magazine that promotes content related to culture (art, music, theatre, architecture, design, lifestyle, cultural events, fashion, gastronomy…), but also entrepreneurship that fits into it and supports all of the above.

 

 

 IMG_6836.jpg